Wycieczka do Drezna - Skarbu Saksonii

Jak Saksonia to oczywiście wspaniałe Drezno, uważane za jedno z najpiękniejszych barokowych miast w Europie. Stolica Saksonii, malowniczo położona nad Łabą, od wieków była natchnieniem artystów. Ten wyjątkowy klimat miasta sprawił, iż Drezno okrzykniętą "Florencją Północy". Co ciekawe Dolina Łaby z Dreznem do niedawna była wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Jednak budowa przez władze miasta betonowego mostu przez Łabę doprowadziła do skreślenia tej architektonicznej perły z Listy UNESCO (drugi przypadek w historii). Fakt ten jednak nie przeszkadza turystom, którzy tłumnie przybywają podziwiać stolicę Saksonii. Drezno ma wiele wspaniałych zakątków godnych zwiedzenia. Zapraszamy na wycieczkę do Drezna!