Wycieczka do Saksonii - Tydzień Saksoński

Słowo się rzekło - zaczynamy TYDZIEŃ SAKSOŃSKI. Przez kolejne dni będziemy chcieli Wam przybliżyć piękną krainę, malowniczo położoną nad Łabą, którą przez wieki rządziła dynastia Sasów. 
W naszej sondzie na Facebooku zapytaliśmy, który przymiotnik bardziej Wam pasuje - Tydzień Saksoński czy Tydzień Saski. Byliśmy ciekawi wyczucia językowego, gdyż w wielu autorów przewodników po Saksonii, wymiennie używa przymiotnika "saski" i "saksoński". Przykładem może być nazwa przepięknego zakątka - "Szwajcarii Saksońskiej", nazywanej przez niektóre przewodniki także "Szwajcarią Saską". Ku naszej radości większość naszych facebookowych Sympatyków opowiedziało się za opcją SAKSOŃSKI. Warto przytoczyć jeszcze słownik j. polskiego, według którego przymiotnik od wyrazu SAKSONIA to saksoński. SASKI zaś to przymiotnik, wskazujący na związki z dynastią Sasów inaczej Wettinów. Podsumowując gratulujemy dobrego wyczucia językowego i zapraszamy na nasze wycieczki po Saksonii!

Autor: Szymon Kurkiewicz