Śladami Poznańskiej Piątki

Wychowanków Salezjańskiego Oratorium na Wronieckiej, Cześka Jóźwiaka, Franka Kęsego, Edka Kaźmierskiego, Edzia Klinika i Jarosza Wojciechowskiego, papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi. Podczas wycieczki po najważniejszych miejscach związanych z ich historią można się przekonać, co doprowadziło ich tak blisko Boga.

Dzień 1

- Wyjazd z miejsca zbiórki  w godzinach porannych i przejazd do Poznania

- Poznań – choć nie wszyscy chłopcy z Piątki urodzili się w stolicy Wielkopolski, to właśnie tutaj narodziła się ich przyjaźń oraz zaczęła przygoda z Salezjańskim Oratorium. Na trasie m.in.:

  • Wizyta na ulicy Wronieckiej i w salezjańskim Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych. To tutaj chłopcy uczestniczyli w spotkaniach Oratorium oraz im przewodniczyli. Choć miłość do Boga i Polski wynieśli z domów, salezjanie, wierni naukom Jana Bosko, wywarli ogromny wpływ na ich religijne i patriotyczne wychowanie
  • Stary Rynek (od którego odchodzi ulica Wroniecka) z symbolami miasta – renesansowym ratuszem i pojawiającymi się na jego wieży koziołkami
  • Fort VII, w którym młodzi oratorianie zostali uwięzieni za przynależność do Narodowej Organizacji Bojowej i przewodniczenie tłamszonym ruchom religijnym. Obecnie w murach fortu znajduje się przejmująca ekspozycja, poświęcona martyrologii Wielkopolan
  • Przerwa na odpoczynek oraz obiad
  • Kościół pw. Błogosławionej Poznańskiej Piątki znajdujący się w dzielnicy Dębiec (obecnie jeszcze nieotwarty). Wspólny udział w wieczornej Mszy Świętej

- Przejazd do miejsca noclegowego, zakwaterowanie i obiadokolacja

Dzień 2

- Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Niemiec z przerwami

- Drezno – tułaczka po nazistowskich więzieniach, ostatecznie doprowadziła Poznańska Piątkę do Saksonii, gdzie dobiegła kresu ich droga ku Niebu. Na trasie zwiedzania m.in.:

  • Cela więzienna w której oratorianie spędzili swoje ostatnie chwile. Ze wzruszających listów, które pozwolono im wysłać do rodzin przed wykonaniem kary śmierci wiadomo, że w ostatnich dniach wszyscy byli przetrzymywani razem, a wzajemne wsparcie i modlitwa pozwoliły im zachować siłę ducha aż do końca
  • Kaplica Więzienna poświęcona pamięci błogosławionych
  • Dziedziniec Sądu, czyli miejsce, gdzie chłopcy 24 sierpnia 1942 chłopcy zostali zgilotynowania za zdradę stanu. Zgodnie z ich ostatnią wolą, w momencie wykonania wyroku mogli patrzeć na wznoszony przez ojca Franza Bänscha krzyż
  • Cmentarz przy Bremerstrasse, będący miejscem ostatniego spoczynku Poznańskiej Piątki

- Spacer po drezdeńskim Starym Mieście, połączony z podziwianiem najważniejszych zabytków, w tym Hofkirche katolickiego kościoła w centrum protestanckiego Drezna.

- Czas wolny na odpoczynek po trudach zwiedzania na Starym Mieście

- Przejazd do Polski z przerwami

- Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych

Wariant krótszy:

Możliwość skrócenia wycieczki do jednego dnia, spędzonego w Dreźnie


Możesz także zobaczyć nasze pozostałe propozycje. Zobacz listę wycieczek


GRUPA DE-PL jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, numer 605.

GRUPA DE-PL posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów.
Gwarantem jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Gwarancja potwierdzona jest certyfikatem ważnym do 30.11.2024

Naszych turystów ubezpiecza PZU S.A. w ramach ubezpieczenia WOJAŻER

Warunki udzialu w imprezie turystycznej opisano tutaj