Szlak Martina Lutra

To właśnie w Niemczech, za sprawą augustiańskiego mnicha rozpoczął się nurt religijny, który zmienił dzieje Europy – reformacja. Wycieczka pozwala odkryć jej źródła, podążając śladami Marina Lutra.

Dzień 1

- Wyjazd w godzinach porannych z miejsca zbiórki

- Wittenberga kolebka reformacji. Żadne inne miasto nie jest tak silnie związane z życiem i dziełem Martina Lutra jak właśnie Wittenberga. Tutaj reformacja wzięła swój początek. Zwiedzanie:

 • Kościół Zamkowy ze słynnymi drzwiami, do których Luter miał przybić swoje 95 tez
 • Dom Martina Lutra - obecnie największe muzeum historii reformacji
 • Kościół Farny - miejsce, gdzie słynny reformator wygłaszał swoje kazania
 • Dom Filipa Melanchtona - najpiękniejszy dom w Wittenberdze

- Możliwość zwiedzania Panoramy „Luther 1517” –  monumentalny obraz z widokiem 360 stopni, który przenosi do Wittenbergi epoki reformacji

- Wartburg – zamek, w którym Luter schronił się przed wrogami. Tu też przetłumaczył Biblię na język zrozumiały w jego rodzinnych stronach, czym zapoczątkował rozwój współczesnego niemieckiego

Dzień 2

- Eisenach – zwiedzanie domu, w którym Luter mieszkał w czasie swojego 3-letniego pobytu w szkole łacińskiej

- Erfurt – w stolicy Turyngii Martin Luter rozwija się zarówno naukowo jak i duchowo.

 • Katedra – pomnik sztuki romańskiej i gotyckiej. W kaplicy został wyświęcony na księdza
 • Klasztor Augustianów, w którym przebywał najpierw jako nowicjusz potem jako mnich. Tutejsze okna były inspiracją dla słynnego motywu – Róży Lutra
 • Stary Uniwersytet – stąd pochodzi najstarsza wzmianka w dokumentach o Martinie Lutrze
 • Krämmerbrücke – malowniczy most zabudowany kamienicami, symbol Erfurtu

Dzień 3

- Eisleben - miasto, w którym rozpoczęła się i zakończyła życiowa droga Martina Lutra. Zwiedzanie:

 • Dom narodzin Lutra, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO
 • Kościół św. Piotra i Pawła – świątynia, gdzie ochrzczono wielkiego Reformatora
 • Dom Śmierci – miejsce, gdzie Luter zakończył swoją ziemską wędrówkę, mieści obecnie muzeum poświęcone jego dziedzictwu

- Przejazd do Polski z przerwami

- Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych


Możesz także zobaczyć nasze pozostałe propozycje. Zobacz listę wycieczek


GRUPA DE-PL jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, numer 605.

GRUPA DE-PL posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów.
Gwarantem jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Gwarancja potwierdzona jest certyfikatem ważnym do 30.11.2021

Naszych turystów ubezpiecza PZU S.A. w ramach ubezpieczenia WOJAŻER