Bawaria dla rolników

Wyjazd studyjny dla rolników do Bawarii. W programie wizyty między innymi w Rolniczym Centrum Edukacyjnym, winnicy i fermie mleczarskiej.

Dzień 1

- Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 22. Nocny przejazd do Bawarii z przerwami.

Dzień 2

- Wizyta w Rolniczym Centrum Edukacyjnym - wprowadzenie w system edukacji rolniczej w Niemczech, kształcenia teoretycznego i praktycznego szkolenia w zakresie pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach usługowych i marketingowych oraz branży usługowej osadzonych w Master Course

- Zwiedzanie Centrum Mechanizacji Gospodarstw - ośrodek szkolenia w zakresie hodowli zwierząt, analizy mleka i szkolenia personelu mleczarskiego oraz badawczą instalację ogrzewania biogazu

Dzień 3

- Wizyta w Stowarzyszeniu Spółdzielni Bawarii, które zajmuje się rejestracją monitorowaniem, doradztwem, szkoleniem i lobbingiem spółdzielni w regionie

- Zwiedzanie dwóch gospodarstw edukacyjnych (farma mieszanej i winnicy)

- Popołudniu czas do dyspozycji grupy

Dzień 4

- Wizyta w partnerskim powiecie Mindelheim. Przyjazd do fermy mlecznej Lerf.

- Zwiedzanie gospodarstwa mlecznego

- Informacje na temat rolnictwa w Unterallgau w salce wykładowej gospodarstwa mlecznego

- Popołudniu czas do dyspozycji grupy

Dzień 5

- Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną

- Zwiedzanie rynków warzywnych jako przykład współpracy przy dystrybucji produktów rolniczych

- Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczorny


Możesz także zobaczyć nasze pozostałe propozycje. Zobacz listę wycieczek


GRUPA DE-PL jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, numer 605.

GRUPA DE-PL posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów.
Gwarantem jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Gwarancja potwierdzona jest certyfikatem ważnym do 30.11.2024

Naszych turystów ubezpiecza PZU S.A. w ramach ubezpieczenia WOJAŻER

Warunki udzialu w imprezie turystycznej opisano tutaj